Hasła

Ta zakładka powstała, aby objaśnić Wam, jak zdobyć hasła do doujinów. Nie jest to trudne, jednak wymaga odrobiny myślenia. Każde hasło jest tworzone według narzuconego wzorca i posiada parę haczyków, które zaraz postaram się jasno objaśnić.


Hasła podzielone są na dwie grupy: "Dla pairingów" (dotyczy wszystkich dochów, które w tytule postów mają jasno określony pairing) oraz "Dla postaci" (dotyczy pozostałych dochów, które bardziej skupiają się na postaci niż na jakimkolwiek pairingu).


Dla pairingów:

NickTłumacza_SkróconaNazwaPairingu_PierwszeLiteryWyrazówZTytułuDocha

Przykład: Dla doujina Wspomnienia z przeszłości hasło będzie brzmiało Ayo3_ZoSan_Wzp.


Dla postaci:

NickTłumacza_CałaNazwaPostaci_PierwszeLiteryWyrazówZTytułuDocha

Przykład: Dla doujina Morskie nogi hasło będzie brzmiało Ayo3_Sanji_Mn.


O czym należy pamiętać:
  • wielkość liter w hasłach jest bardzo ważna, dlatego uważnie należy przepisywać nick tłumacza, pairing/postać oraz pierwsze litery wyrazów z tytułu docha;
  • skrócona nazwa pairingu oraz tytuł docha zawsze znajdują się w tytule posta, a nick tłumacza w poście, jednak w przypadku doujina, który skupia się na postaci, postać również wymieniona jest w poście, a nie w tytule;
  • nazwy postaci łączymy (na przykład Monkey D. Luffy zapiszemy w haśle MonkeyDLuffy);
  • znaki interpunkcyjne nie są brane pod uwagę przy tworzeniu haseł, jednak nieraz mają wpływ (na przykład hasło do doujina 8-dniowa pszczoła brzmi Ayo3_ZoSan_8dp, gdzie pauza traktowana jest jako spacja);
  • jeśli w tytule pojawi się większa liczba niż 9, to zawsze wpisujemy tylko tą, która znajduje się na przodzie (na przykład jeśli w tytule pojawi się liczba 258, to do hasła wpisujemy tylko 2);
  • nicki niektórych tłumaczy również przedzielone są spacjami, ale w hasłach łączymy je razem (na przykład Cifer D. Yumi zapiszemy w haśle CiferDYumi);
  • jeśli w tytule pojawi się więcej niż jeden pairing, to zawsze należy wpisać ten pierwszy. Tak samo jest w przypadku dochów z postaciami, tylko że w tym wypadku informacje jakie postacie występują znajdziecie w poście.
Jeśli nie możesz sobie poradzić z jakimś hasłem to prosimy pisać na meila: umi.monogatari@op.pl.

Uwaga!!! Hasła dodawane są tylko do doujinów, wyjątek stanowią jointy. One jak i pozostałe materiały haseł nie posiadają.

POBIERALNIA: 
Jako że chomik również zaostrzył swoje zasady i niektóre pliki nam usunął, byłyśmy zmuszone założyć hasło ogólne do całego konta UmiMonogatari, które brzmi: morskieopowieści. Natomiast hasło do polskich materiałów to umopl.